Contacta amb nosaltres
Plana web de Segurdata

Segurdata

Viu el Futur

Segurdata és una empresa d’innovació en tecnologia digital. Ens centrem a dissenyar innovacions en la indústria de la tecnologia digital i transformar les idees emergents en productes viables que avancin la indústria digital. Els nostres tecnòlegs investiguen àrees clau per descobrir noves formes d’ajudar a les empreses a fer coses diferents i fer les coses de manera diferent.

Intel·ligència Artificial

La intel·ligència artificial (IA) és una àrea de la informàtica que posa l'accent en la creació de màquines intel·ligents que funcionen i reaccionen com els humans. Algunes de les activitats que els ordinadors amb intel·ligència artificial han dissenyat inclouen: Reconeixement de la parla, Aprenentatge, Planificació, Resolució de problemes.

Intel·ligència artificial

Processament Natural de Llenguatge

La PNL és una forma d’ordinadors per analitzar, entendre i derivar el significat del llenguatge humà d’una manera intel·ligent i útil. Mitjançant la utilització de la PNL, els desenvolupadors poden organitzar i estructurar els coneixements per realitzar tasques com ara el resum automàtic, la traducció, el reconeixement d'entitats anomenat, l’extracció de la relació, l’anàlisi del sentiment, el reconeixement de veu i la segmentació del tema.

Intel·ligència artificial

Aprenentatge Automàtic

L’aprenentatge automàtic és un mètode d’anàlisi de dades que automatitza la construcció de models analítics. Mitjançant algorismes que aprenen de manera iterativa les dades, l’aprenentatge automàtic permet que els ordinadors aprenguin sense ser programats explícitament on buscar-los. El resultat? Prediccions d'alt valor que poden orientar millors decisions i accions intel·ligents en temps real sense intervenció humana.

Artificial Intelligence

Aprenentatge Profund

L'aprenentatge profund combina els avenços en la potència informàtica i els tipus especials de xarxes neuronals per aprendre patrons complicats en grans quantitats de dades. Les tècniques d'aprenentatge en profunditat són actualment d'última generació per identificar objectes en imatges i paraules en sons. Ara, els investigadors busquen aplicar aquests èxits en el reconeixement de patrons a tasques més complexes, com ara la traducció automàtica de llengües, els diagnòstics mèdics i molts altres problemes socials i comercials importants.

Visió Per Ordinador

Els éssers humans fan servir els ulls i el cervell per veure i percebre visualment el món que els envolta. La visió per computador és la ciència que pretén donar una capacitat similar, si no millor, a una màquina o ordinador. La Visió per computador sol fer referència a la disciplina científica de donar a les màquines la capacitat de vista, o potser més colorista, que permeti a les màquines analitzar visualment els seus entorns i els estímuls que hi ha. Aquest procés normalment inclou l’avaluació d’una imatge, imatges o vídeo.

Visió per ordinador

Xarxes neuronals convolucionals

En l’aprenentatge automàtic, una xarxa neuronal convolucional (CNN o ConvNet) és una classe de xarxes neuronals artificials profundes que s’apropa a l’anàlisi de la imatge visual. Les xarxes convolucionals es van inspirar en processos biològics en els quals el patró de connectivitat entre les neurones s'inspira en l’organització de l’escorça visual animal.

Realitat Augmentada

La realitat augmentada és una versió millorada de la realitat on les visions directes o indirectes en viu dels entorns físics del món real s'amplien amb imatges generades per ordinador superposades sobre la visió del món real, augmentant així la percepció actual de la realitat.

Tecnologia Blockchain

Una cadena de bloc és una llista de registres que creix contínuament, anomenats blocs, que estan enllaçats i protegits mitjançant criptografia. Cada bloc conté normalment un punter hash com a enllaç a un bloc anterior, una marca de temps i dades de la transacció. Per disseny, les blockchains són inherentment resistents a la modificació de les dades.